Call Now : 02-235-8003 88 PASO Tower, 27 Floor, Unit A2, Silom Road
SAP-Business-One-Bexsys-partner

What's SAP Business One ?

SAP Business One เป็นเครื่องมือการจัดการระดับองค์กรที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการทำงานและจัดเก็บข้อมูลระหว่างธุรกิจต่างๆ ในทุกระดับ รวมกระบวนการด้านการดำเนินงานและการเงินของธุรกิจไว้ในระบบซอฟต์แวร์เดียวด้วยอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณจัดการและประสานงานการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การขาย การจัดซื้อและจัดหา การเงินและการวิเคราะห์และการนำเสนอรายงานต่างๆ SAP Business One ประกอบด้วยฟังก์ชันที่ครอบคลุมกับมาตรฐานและข้อปฏิบัติของทุกอุตสาหกรรม ไม่เพียงทำให้องค์กรขนาดใหญ่หรือธุรกิจขนาดกลางสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ แต่ยังช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ คุณสามารถเลือกเครื่องมือเฉพาะส่วนของการทำงานและการดำเนินงานเฉพาะอุตสาหกรรมของคุณได้ เช่น สินค้าอุปโภคและบริโภค การกระจายสินค้าและการขายส่ง เครื่องจักรและส่วนประกอบ ธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจการให้บริการ

ข้อดีของการใช้งาน SAP Business One หรือ SAP B1 และเรียนรู้ระบบพื้นฐาน SAP Business One

ระบบมาตราฐาน SAP Business One ที่สามารถทำงานได้หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ
– ระบบบริหารจัดการมาตราฐานพื้นฐาน (Administrator)
– ระบบบริหารจัดการด้านธุรกิจ (Business Organization)
– ระบบบริหารจัดการบัญชี การเงินธุรกิจ ทำจ่าย (Accounting and Payment, Financial, Budget, Costing)
– ระบบบริหารจัดการด้านการขาย (Selling)
– ระบบบริหารจัดการจัดซื้อ การทำรับ (Purchasing)
– ระบบบริหารจัดการวางแผนธุรกิจ การวางแผนการผลิต (Production and MRP)
– ระบบบริหารจัดการต้นทุนธุรกิจ (Project Management)
– ระบบบริหารจัดการการบริการหลังการขาย (Business Services)

SAP Business One cost-effective solutions at a cost-effective business. Professional installation and system Design Business Management, keeping pace with the 4.0

What's new functions does SAP Business One v.10 offer?

sap-business-one

Better SAP Business One solution, complete functionality,
especially suitable for business One stand in software that drives growth

budget-bexsys

เป็นเจ้าของได้ง่ายด้วยต้นทุนที่ต่ำ

สามารถเป็นเจ้าของ SAP Business One ที่ได้รับการออกแบบเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งมีต้นทุนที่ต่ำและใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นแบบ Multi ด้วยเพียงปลายนิ้วในระบบเดียว

system-bexsys

เข้าถึงระบบ SAP Business One คล่องตัว

การเข้าถึงระบบ SAP Business One มีฟังก์ชั่นของการทำงานที่มากมาย ความยืดหยุ่นอย่างมากด้วยโซลูชั่นสูงถึง 500 โมดูลสำหรับทุกอุสาหกรรมสำหรับธุรกิจ

performance-speed-bexsys

ระบบการทำงานรวดเร็วและเสถียร

ระบบการทำงาน รวดเร็วและง่าย สามารถนำไปใช้งานได้ภายในไม่กี่วันหรือสัปดาห์ SAP Business One มีลูกค้าใช้งานมากกว่า 55,000 รายใน 150 ประเทศและ 43 ภาษา ด้วยกัน

SAP Business One Technology Enhances Strategies Understanding of existing systems to keep pace with the technology world

บริษัท เบ็กซ์ซิส มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและมุ่งเน้นลูกค้าเพื่อนำเสนอโซลูชันเฉพาะอุตสาหกรรมและ Horizon Solution

industry-bexsys

Industry Solution

Horizontal-Extensions-bexsys

Horizontal Extensions

Go beyond generic business needs by extending

SAP Business One (SAP B1)

Implementation SAP B1 by Bexsys

database-bexsys

เก็บข้อมูลทางธุรกิจของคุณได้ทั้งหมดในระบบเดียวที่สามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการ

Analytics-bexsysy

ด้วยระบบการวิเคราะห์และประมวลผลธุรกิจอัจฉริยะ สามารถตอบโจทย์ธุรกิจของคุณได้

Server-Bexsys

พนักงานสามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางแอปพลิเคชันบนมือถือ หรือ mobile ทุกชนิด

cloud-bexsys

สามารถติดตั้งระบบ ทั้งส่วนของ on premise หรือ in the cloud ได้ในเวลาเพียง 2 ถึง 8 สัปดาห์

ติดปีกธุรกิจคุณด้วย SAP Business One (ERP)

cloud-uploading-bexsys
On Cloud
mobile-bexsys

On Mobile

premise-bexsys

On Premise

client-bexsys

SAP Business One Client

mobile-application-bexsys

Mobile

Analytics-bexsysy

Analytics/Dashboard

system-bexsys

Multilingualism/Localization

Management & Administrator

Accounting & Financials

Inventory & Distribution

Purchasing & Operations

Sales & Service

Production & MRP

Project & Resource Management

SAP Business One Deployment Options

SAP Business One on cloud

cloud-uploading-bexsys

Key Benefits ::

SAP Business One on premise

Server-Bexsys

Key Benefits ::

SAP Business One mobile app

SAP Business on Mobile App

mobile-application-bexsys

Solution ::

Benefits ::

Total control of your finances

SAP Business One provides a complete set of tools to help manage and streamline your financial operation. It automates everyday accounting tasks such as maintaining ledger and journal entries, supporting tax calculations, and enabling multicurrency transactions.

You can conduct all your banking activities – including processing bank statements and payments, as well as reconciling accounts. You can also manage cash flow, track budgets, and compare actuals versus plans to see where your business stands at a moment’s notice.

By integrating your financial operation in real time with other business processes, such as purchasing and sales, you can speed transactions and improve visibility into cash flow.

Financial management

Finance-bexsys

• Accounting – automatically handle all key accounting processes, such as journal entries, accounts receivable, and accounts payable.

• Controlling – accurately manage cash flow, track fixed assets, control budgets, and monitor project costs.

• Simplified – management of fixed assets, the virtual fixed asset function frees you from repetitive manual data entry.

• Banking and reconciliation – quickly process reconciliations, bank statements, and payments by various methods including checks, cash, and bank transfers.

• Financial reporting and analysis – create standard or customized reports from real-time data for business planning and audit reviews.

Create a loyal customer base

Acquiring new customers is important for success, but maximizing customer relationships is just as crucial.
SAP Business One provides the tools to help you efficiently manage the entire sales process and customer lifecycle – from initial contact to final sale, to after-sales service and support.

Its integrated functionality provides a complete view of prospects and customers so you can better understand and meet their needs. As a result, you can turn prospects into customers, increase sales and profitability, and improve customer satisfaction.

Sales and customer management

sales-bexsys

• Sales and opportunity management – track opportunities and activities from the first contact to deal closing.

• Marketing campaign management – create, manage, and analyze marketing activities.

• Customer management – store all critical customer data in one place, synchronize and manage customer contacts stored in Microsoft Outlook

• Service management – manage warranty and service contracts efficiently, enter and respond to service calls quickly.

• Reporting and analysis – create detailed reports on all aspects of the sales process, including sales forecasting and pipeline tracking, using time saving templates.

• Mobilize your sales team – manage your sales information on the move with SAP Business One Sales mobile app.

Optimize buying and purchasing to increase margins

Every small business needs a systematic approach to managing the procurement process, from requesting vendor quotes, to creating purchase requests and paying vendors. SAP Business One helps manage the complete order-to-pay cycle, including receipts, invoices, returns, and payments. Integrated reporting tools let you easily compare suppliers and prices to negotiate better deals and identify opportunities for cost savings.

Purchasing and inventory control

purchasing-bexsys

• Procurement – create purchase requests, POs, and goods receipts; link purchasing documents and view document trails for audit purposes; and manage returns, additional expenses, and multiple currencies.

• Master data management – manage detailed data in a user-friendly interface, view account balance and purchase analyses, and maintain detailed item purchasing information with price lists and tax information.

• Warehouse and accounting integration – achieve real- time synchronization of goods receipts and inventory warehouse levels;

• Process accounts payable invoices, cancellations, and credit memos with a PO reference; plan your material needs; and schedule your purchases accordingly

• Easier, up-to-date reporting – generate reports with real-time data and display them in various report formats or dashboards.

Transparent inventory control and distribution

SAP Business One provides accurate information about inbound and outbound shipments, inventory, and item location. You can value inventory using standard costing, moving average, FIFO, and other methods; monitor stock levels; and track transfers in real time. You can run real-
time inventory updates and availability checks and manage standard and special pricing. You can also apply volume, cash, and customer discounts and run reports that reveal their impact.

Production planning

industry-bexsys

• Warehouse and inventory management – manage inventory using various costing models, maintain item master data, and use multiple units of measure and pricing.

• Bin location management – manage stock in multiple warehouses, by dividing each one into multiple subzones, set up allocation rules, optimize stock movement, and reduce picking times.

• Goods receipt and issue control – record goods receipts and issues; track stock locations and transfers; enable consignment, drop-ship, and other orders; and perform inventory and cycle counts.

• Production and material requirements planning create and maintain multilevel bills of materials (BOMs), issue and release production orders manually or by backflush, and globally maintain prices for BOMs.

• Efficient reporting – generate reports with timely data and display them in various formats or dashboards.

See your business clearly with business intelligence, analytics and reporting

SAP Business One provides powerful analytic and reporting tools. It includes a complimentary and fully integrated version of SAP Crystal Reports® for SAP Business One, so you can gather data from multiple sources and generate timely and accurate reports based on company-wide data. Integrated with Microsoft Office, SAP Crystal Reports lets you choose from a variety of report formats and control access to information displayed.

With optional analytics powered by SAP HANA, SAP Business One takes advantage of in memory computing for analysis and reporting. You gain real-time access to predefined dashboards and reports, as well as productivity tools to support decision- making. You can tailor forms and queries to meet specific requirements without technical training. You can also configure settings to define exchange rates, set authorization parameters, and create import and export functions for internal mail, e-mail, and data.

Business Intelligence

business-bexsys

• Report creation and customization – access data from multiple sources, create new reports, and customize existing ones in a variety of layouts with minimal IT overhead.

• Interactive analysis – use with standard MS Excel features to create reports and see your business from new angles.

• Intuitive tools – drag and relate, drill downs, search assistance, and workflow-based alerts.

• Analytics plus pre-defined KPIs (key performance indicators) help you to see average delivery variance days, top five sales employees

• Enhance your reports with powerful visualizations by integrating SAP Lumira for SAP Business One.

Empower your people
to make smart decisions faster

SAP Business One empowers your employees to make smart, confident decisions, faster by capturing all critical information across sales, customers, operations, and finance – making it instantly available company-wide. By integrating this data in one system instead of multiple disconnected spreadsheets,

it eliminates duplicate data entry, costs, and related errors. Workflow-based alerts trigger automatic responses when important business events occur, allowing you to focus on the most critical events. You have clear visibility into how your business is performing and greater confidence in the information used to make decisions.

Analytics and reporting

Analytics-bexsysy

Together with the fully integrated SAP Crystal Reports for SAP Business One you can create dashboards and reports that provide insight into all business areas. Intuitive, interactive drill-down functionality helps you get answers to your most pressing questions. Employees can address customer needs faster, and managers can accurately track revenues, costs, and cash flow to assess performance and take quick corrective action.

For even faster information access, the SAP HANA version for SAP Business One provides powerful analytics in real time, making it easier for users to search SAP Business One for the information you need and create standard or ad hoc reports in a moment.

SAP Business One รองรับการทำงานบนมือถือทั้งระบบ Android และ IOS โดยที่ผู้บริหารหรือผู้ใช้งานอยู่นอกออฟฟิศ ก็สามารถสั่งซื้อ หรือสามารถอนุมัติใบสั่งซื้อ ใบสั่งขายบนมือถือได้ พนักงานขายอยู่ข้างนอกสามารถเช็คสินค้าคงคลัง Real-time ได้ตลอดเวลา ขายของให้กับลูกค้าได้โดยที่ข้อมูลจากบนมือถือจะเชื่อมโยงมาที่สำนักงานใหญ่ ซึ่งทำให้ธุรกิจไม่พลาดการติดต่อสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วและสะดวกสบายมากขึ้น

app_for_ios_sap_business_one

Download SAP Business One mobile app for iOS.from Apple App Store by searching for SAP Business One.

app_for_ios_sap_business_one

Download and install SAP Business One mobile app for Android on your Android device

ปรึกษา/สอบถามโซลูชั่น SAP Business One ช่องทางติดต่อด่วน เพิ่มเติมได้ที่นี่

Interested SAP Business One (ERP) Solution ? ติดต่อเพิ่มเติม